Ledarutbildningen

Den här kursen går du när du vill utvecklas till att bli en duktig ledare inom kristet arbete. Att bli den lärjunge som gör lärjungar är vad det handlar om, att bli den person som andra vill följa. Du kommer att möta både praktiska och teoretiska utmaningar där din personliga utveckling står i centrum. Till exempel genom att du får ta ansvar efter förmåga, får feedback på din prestation och erbjuds möjlighet till personliga samtal.

Kursen riktar sig till dig som redan gått Team- och lärjungaskolan, eller någon motsvarande utbildning.

Kursen genomförs som en folkhögskolekurs på heltid i ett samarbete mellan Mariannelunds folkhögskola och Shalom Mission. Det innebär 20 timmar per vecka, övrig tid är eleverna indelade i team och praktiserar. Den del av studietiden som är undervisning är förlagd till särskilda studieveckor. Vi gör dessutom två studieresor utomlands samt en skidresa.

Många av eleverna bor på Villa Shalom vackert beläget vid Östersjön och i så fall är kostnaden för en elev vid Ledarutbildningen 1200 kr/månad för mat och logi. Eftersom kursen sker på folkhögskola har du möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Din praktiska träning består bland annat i att leda och utveckla team av människor med olika förutsättningar, under olika omständigheter.
Välkommen att formas till en förebild!

Ansökningshandlingar finns på webbplatsen men du är också varmt välkommen att höra av dig till kursföreståndare Jan Wahlström: jan.wahlstrom@shalommission.se, 0491-77099, 070-287 08 29.