King’s Fleet Conference

Next King’s Fleet Conference is scheduled to take place in Pärnu, Estonia from Thursday 5th April to Sunday 8th of April, 2018. Once again we will gather around our common goal, to expand the kingdom of God using boats as tools.
This year’s theme is ”Trust the Lord”. During the conference we want to come closer to our Lord and get deeper in our relationship with Him. We want our faith to increase so we can stand firm and secure in the hope we have in Him. When Jesus calls us, to be able to go out to the world and be witnesses of Him and His glory.
Let us obey Jesus call to come to Him so that He can make us fishers of men. Let us come together with expectation to meet Him in times of praise and worship.

Nästa missionsbåtskonferens ”King’s Fleet” äger rum i Pärnu, Estland torsdag 5 april till söndag 8 april, 2018. Än en gång samlas vi kring vårt gemensamma mål, att utbreda Guds rike med båtar som redskap.
Årets tema är ”Förtrösta på Gud”. Under konferensen vill vi komma närmare Jesus och fördjupa vår relation med honom. Vår tro kommer att bli starkare och vi kan stå fasta och trygga i vårt hopp. När Jesus kallar på oss kan vi gå ut till världen och vittna om honom och hans härlighet.
Låt oss lyda Jesus kallelse att komma till honom för att göra oss till människofiskare och komma samman med förväntan att få möta honom i lovsång och tillbedjan.