King’s Fleet Conference

Oskarshamn, Sweden 12th to 15th of April

It is great joy to invite you to Oskarshamn, Sweden Friday 12th to Monday 15th of April, 2019. Once again we will gather around our common goal, to expand the kingdom of God using boats as tools. It is always exciting when our annual conference is coming up and we can come together as the King’s Fleet.

This year’s theme is ”Step by step”. Trust every step in our life to Jesus and see the wonders that He has prepared for us. Don’t get hung up on troubles, instead walk step by step toward new discoveries, renewed visions and to meet new people. During this days let God inspire every each of us for next step in our missions, and be the inspiration for others. “Commit thy way unto Jehovah; Trust also in him, and he will bring it to pass” – Psalms 37:5

During the conference we will listen to reports from our various ministries. We will have Bible studies and seminars and participate in strategic prayer for our ministries. Also there will be various activities, time for fellowship with each other, tours etc.
Let us all come together with prepared hearts and expectation to meet God. This approach will lead to a fruitful conference where we all are blessed and filled of God’s Spirit.

Welcome to King’s Fleet Conference 2019

Lucie Jonsson through
SHALOM MISSION
Birger Borgemo

 

 

Oskarshamn 12-15 april 2019

Det är med stor glädje vi inbjuder er till Oskarshamn, Sverige fredagen den 12 April till måndagen den 15 april, 2019. Än en gång samlas vi kring vårt gemensamma mål, att utbreda Guds rike med båtar som redskap. Det är alltid lika spännande när vår årliga konferens närmar sig och vi får komma samman som Herrens flotta, King’s Fleet.

Årets tema är ”Steg för steg”. Anförtro varje steg i våra liv till Jesus och se de under som Han har förberett för oss. Stanna inte upp i problemen, gå steg för steg mot nya upptäckter, förnyad vision och möten med nya människor. Låt Gud under dessa dagar få inspirera oss till att ta nästa steg i vårt missionsarbete. ”Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla.” – Psaltaren 37:5

Under konferensen kommer vi att få rapporter från våra olika missionsbåtar. Vi får lyssna till bibelstudier och seminarier samt vara med i strategisk bön för våra sammanhang. Det blir också andakter, gudstjänster, tid för gemenskap, utflykter med mera.
Låt oss komma samman med förberedda hjärtan och ha en förväntan att möta Gud. Denna inställning kommer att leda till en givande konferens där vi alla blir välsignade och fyllda av Guds Ande.

Välkommen till
King’s Fleet Conference 2019

Lucie Jonsson gm
SHALOM MISSION
Birger Borgemo

 

 

Informations Brevet till Kings Fleet 2019eng

2019 Dear Fellow Skippers

Informations Brevet till Kings Fleet 2019

2019 Kära medseglare