29 EUROPA

Apg 29 I SAMARBETE MED SHALOM MISSION

SOMMAR/HÖST 2012, en skola över gränserna

NY APG29-SKOLA I EUROPA HÖSTEN 2012

Med “Europaskola” menas en skola som sträcker sig över flera länder. Under juli – september 2012 kommer en skola att arrangeras i samarbete med den spanska kyrkofederationen FIEIDE. Deltagare räknas komma främst från Spanien och Skandinavien.   Skolan inleds i Oskarshamn där vi samarbetar med Shalom Mission. Efter ett par veckors inledning i land seglar vi iväg söderut med missionsbåten Shalom. Vi bor, äter och har undervisning ombord på båten. Däremellan gör vi strandhugg i olika städer utmed Sveriges sydöstkust på vägen ner mot Tyskland. Efter ca knappt halva tiden anländer vi Tyskland där vi delar in oss i team och reser vidare med tåg för en veckas praktik någonstans i Europa. Sista halvan av skoltiden (totalt ca 10 veckor) landar på Spaniens sydöstkust.Där har Missionskyrkan sedan några år tillbaka ett tätt samarbete med FIEIDE i arbetet grunda nya församlingar och stärka de som redan finns.   Skolan avslutas i mitten av september. För alla svenskar erbjuds en möjlighet att stanna kvar i Spanien men då i kursen “Våga Tros” regi. Våga Tro erbjuder en fortsättning på den lärjungaträning man fått under Apg29, men nu med än större fokus på praktik. Upplägget kommer bli att man bor i hem och arbetar i team i en lokal för   samling fram till december månad. Kursen avslutas med en efterkurs på Karlskoga Folkhögskola före jul.

INFO OM SKOLAN I EUROPA:   

Tid: 6 juli – 16 september 2012 (med möjlig fortsättning i Spanien med Våga Tro till december)

Plats:Oskarhamn (Villa Shalom), Shalombåten och Spanien (basen utanför Barcelona)

Kostnad: 14500 kr (kursen är CSN – berättigad)

Ansökan: senast 15 april 2012

Språk:svenska/spanska (tolkning åt båda håll)