Shalom team

Mariannelunds folkhögskola erbjuder tillsammans med Shalom dig som ung vuxen att vara med i ett Shalomteam, utbilda dig i ledarskap eller jobba utåtriktat med ungdomar utanför kyrkan genom Shalom fält. Läs mer om de olika varianterna under
respektive flik.