Shalom team

Shalom erbjuder dig som ung vuxen att vara med i ett Shalomteam,
utbilda dig i ledarskap eller jobba utåtriktat med ungdomar utanför
kyrkan genom Shalom fält. Läs mer om de olika varianterna under
respektive flik