Shalom teambibelskola

Du som är rotad i din kristna tro och vill gå ett steg längre, Du som vill tränas i lärjungaskap och växa som arbetare i Guds rike, Shalom teambibelskoal är för Dig!

Shalom teambibelskola är en skola med fokus på lärjungaträning. Genom teori och praktik får du som elev möjlighet att utvecklas i de gåvor Gud gett dig. Vårt uppdrag är att träna arbetare till Guds rike, att träna lärjungar som gör lärjungar.

Shalom teambibelskola ger en unik kombination av praktiskt teamarbete och teoretiska studier. Kursen finns i Oskarshamn och genomförs som en folkhögskolekurs på heltid i ett samarbete mellan Mariannelunds folkhögskola och Shalom Mission.

Det innebär att du inte bara kommer till en lärjungaskola, du hamnar mitt i en missionsorganisation och din praktiska träning sker på missionsfältet.

Shalom teambibelskola Folder 2021