Shalom fält

Shalom Fält är en del av Shalom teambibelskola och därför en folkhögskolekurs på heltid i ett samarbete mellan Mariannelunds folkhögskola och Shalom mission. Den här kursen har en social inriktning där du finns till för Oskarshamns ungdomar. Du möter många unga människor som mår dåligt på olika sätt och du får vara deras förebild och vän.

Upplägg
De teoretiska passen och den praktiska träningen sker i ett nära samarbete med Oskarshamns kommun på skolor, fritidsgårdar och gator bland annat.

Boende
Eleverna på Shalom Fält bor oftast i lägenheter på stan (hyran ingår i kursavgiften).

Kostnader
Kostnaderna för kursen inklusive mat och boende är 2 700 kr/månad. Vid utlandsresan och skidresan tillkommer kostnader. Eftersom utbildningen sker på folkhögskolenivå har du möjlighet att söka CSN-bidrag.

Ansökan och kontaktinformation
Ansökningshandlingarna hittar du på hemsidan. Fyll i ”Shalom fält” som första och andrahandsval av team. Har du frågor kring Shalom fält kan du kontakta Ulf Ljunggren (ulf.ljunggren@shalommission.se, 070-81 95 345).