Missionsbåten Jenny Kruse

Allt sedan starten av Shalom Estlands arbete
för 20 år sedan har drömmen om en egen missionsbåt
i de Estniska farvattnen levt. I år 2012 har drömmen blivit verklighet. Missionsbåtsorganisationen Jenny Kruse bildades i Shaloms regi. Nu ligger missionsbåten Jenny Kruse i Pärnu hamn och förberreds inför nästa sommars seglatser. Estland har sin egen missionsbåt!

http://www.jennykruse.ee/