Shalom Finland

Visionen om ett missionsarbete i Finland föddes under hösten 2006. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått där eldsjälarna Kalle och Lena Winberg varit aktiva. Team- & Lärjungaskolan Syd Kust kunde starta upp hösten 2007 genom ett samarbete med Evangeliska folkhögskolan i Hangö. Sedan ett år tillbaka finns det en Second handbutik i centrala Hangö. Drivande i allt detta är missionsbåtsföreningen Shalom Finland.