Båtens historia

När Birger Borgemo och Ulf Ljunggen hissade segel på den första Shalombåten drömde de om något större. Båten hade åtta kojplatser och var lika lång som den nuvarande är bred. Idag seglar Shalom III längs Sveriges ostkust med 40 kojplatser.

Historien om Shalom börjar år 1980. Fyra unga grabbar köpte tillsammans en liten båt för att kunna evangelisera i hamnar och vid bryggor. I början gick det trögt. Människor stod vid sidan av och undrade hur det skulle gå. Men grabbarna upplevde hur bönesvaren ramlade över dem, och det som var omöjligt blev möjligt. Ganska snart var den första Shalom för liten och byttes ut mot bunkerfartyget Christina. Efter ytterligare tre år stod den nybildade föreningen vid ett vägskäl, antingen skulle de lägga ner projektet eller skaffa en större båt. Genom mycket bön och funderande blev de övertygade om att Gud ville se en fortsättning på missionsbåtsverksamheten.

Shalom III – mot alla odds
Efter flera månaders letande fann de en båt som skulle passa för ändamålet, men den var i behov av en stor ombyggnation och det skulle kosta massor av pengar. Mycket talade emot killarnas vision – deras gamla båt var osåld, de hade inga pengar och båten de hittat visade sig inte vara till salu. Men båten blev till salu och på olika sätt kom pengar in till köpet av Shalom III. Båten byggdes om på Trelle varv, Kållandsö under tio månader, med hjälp av närmare 100 frivilligarbetare. Det fanns inga fartygsritningar, ingen planering och ingen ekonomi, men ändå fungerade det och bönesvaren blev otaliga.

Shalom Mission idag

Idag består organisationen Shalom Mission av en missionsbåt, en teambibelskola, två Second hand butiker, en lägergård i Vemdalen och en konferensanläggning vid havet i Oskarshamn. Dessutom bedrivs internationellt arbete i bland annat Estland.  Många ser att Shalom Mission når människor utanför kyrkans väggar. Det gör att de vill vara med och stödja arbetet och vi har en mycket bred uppbackning av olika sorters individer. Det kommer hela tiden nya människor till organisationen. Då växer visionen. Inom Shalom Mission är det viktigt att man får göra det man är intresserad av, att man får möjlighet att upptäcka sina gåvor och intressen. Shalom Mission är en allkristen ideell förening som fungerar genom ”bön, diesel och himmelska vindar”, det vill säga organisationen drivs i huvudsak med frivilliga gåvor och insatser.