Hit går hjälpen

Av alla de saker vi får ta emot av vänliga givare går 100-110 kubikmeter (en trailer) till Estland var tredje vecka! Det som skickas går till vår systerorganisation Shalom Estland som driver en verksamhet liknande vår, med en Second Hand-butik som nav och socialt arbete i form av ett dagcenter för barn från socialt utsatta familjer och ett hemlöseprojekt som vänder sig mot hemlösa med missbruksbakgrund. I Second Hand butiken säljs de saker som skickas från Sverige men insatser görs också för de värst socialt utsatta i form av gåvor.

De pengar som blir resultatet av vår egen försäljning investeras i olika sociala projekt både i Sverige och andra länder.