Om oss

Shalom Mission är en missionsorganisation med bas i Oskarshamn. Det började med missionsbåten Shalom och fyra unga killar med stora drömmar. Idag är det en organisation med utbredd verksamhet på hav och land, i Sverige och internationellt.

Missionsbåten Shalom seglar längs ostkusten och under sommaren även i Göta Kanal och Vättern. Vår och höst tar vi emot grupper av konfirmander, skolklasser, företag, bibelskolor med mera för kortare eller längre segelturer. Under sommaren håller vi bryggmöten med sång och evangelisation i ett femtiotal hamnar. Och ett par veckor under vintern kör vi Julbåten utmed ostkusten, stannar i hamnar, har öppet skepp och bjuder på fika och sång.

Villa Shalom ligger i Oskarshamn och är basen för Shalom Missions verksamhet. Här bor eleverna på Blå Kust och här har de sin undervisning. På Villa Shalom finns också konferenslokaler som är populära att hyra.

Shalom Second Hand ligger på Döderhultsvägen i Oskarshamn. Butiken drivs till stor del ideellt och överskottet går till Shaloms hjälpverksamhet i Estland. Från Shalom Second Hand skickar vi också regelbundet lastbilar fyllda av kläder, möbler, husgeråd och annat till Estland.

I Estland har vi varit med och startat en hjälpverksamhet som idag arbetar främst med hemlösa och barn i svåra familjesituationer. Där finns också en Second Hand butik och ett arbete bland hemlösa.