Bärarlag

”Bön, diesel och himmelska vindar” är vad som krävs för att driva Shalom Mission, enligt skepparen Birger Borgemo. Men diesel kostar pengar, utan gåvor och donationer blir det inte bli många sjömil om året.

Om du känner att arbetet är viktigt har du möjlighet att ingå i Shalom Missions bärarlag. Det innebär ett någorlunda regelbundet givande, exempelvis en gång i månaden efter egen förmåga, enklast via bankgiro. Du kan vara en anonym givare eller finnas med i vårt officiella bärarlag. Om du kontaktar oss och vill vara med får du regelbundet brev med rapporter om hur arbetet fortlöper och med böneämnen som du gärna får tänka på. Du kan få färdigtryckta inbetalningskort alternativt använda standardblankett.
Bankgiro: 420 – 52 74
Missionsbåtsföreningen Shalom