Historik

Över 40 år med Shalom

Det var en pojkdröm att få segla en stor båt. Inte för egen skull utan för andras. Västkusten fick 1963 missionsbåten Elida. 1980 var det dags för Ostkustens Shalom. Då var Shaloms skeppare Birger Borgemo 21 år och Ulf Ljunggren 19 år.
Ur ”Shalom med evangelium i lasten” av Håkan Isefjord
Vi är många som någon gång klivit över landgången, upp på fördäck, över den höga tröskeln, ner för lejdaren och in i den ombonade salongen. Vi är många som där mötts av glad sång och kaffedoft, av vänliga ansikten och utsträckta händer. Vi är många som ombord har upplevt det som Shalom kommer med till varje brygga hon angör: frid och harmoni.

– Vi seglar med hjälp av bön, diesel och himmelska vindar. Det är vår devis, säger skeppare Birger Borgemo.
Och visst märks det att Shalom har en annorlunda drivkraft bakom sig, och ett annorlunda mål med sina seglatser.

Livbåt i över trettio år
För trettio år sedan ”föddes” Shalom. Inte den båt som används idag. Det var en betydligt mindre båt som fick bli den första Shalom. 1986 hittades den båt som används idag. Inga pengar fanns och båten, som var mer av en skrothög, var inte till salu. Men Gud hade en plan och köpet gick i lås.
– Jag tänkte ”Halleluja” och i nästa ögonblick ”Gud, vad blir det av detta?”, berättar Birger.

Tio tunga månader utspelade sig på Trelle Varv i Vänern innan Shalom III var redo för sitt uppdrag. Under invigningen talade Thor-Björn Bastås om Shaloms framtid.
– Jag önskar att hela fartyget ska vara en livbåt. Ett fartyg som bär vittnesbörd om liv.

Från båt till missionsorganisation
Missionsbåten Shalom är idag välkänd utmed Ostkusten, där hon huvudsakligen seglar. Men även platser som inte ligger vid seglarvattnen behövde nås av budskapet. I början av 90-talet användes en ombyggd gammal Volvobuss för att sprida evangelium på land.

Behovet av att organisera verksamheten och träna upp nya medarbetare resulterade i att Shalom Mission, som föreningen idag heter, startade en teambibelskola. Där utbildas fortfarande elever till att bli arbetare i Guds rike, till sjöss och på land. Numera finns det också en ledarutbildning och en socialt inriktad utbildning. Hela utbildningsdelen är kopplad till Mariannelunds folkhögskola. Eleverna bor på Villa Shalom i Oskarshamn, Shalom Missions huvudsäte på land. Villan i sig har blivit en missionsplats dit många kommer för att hålla konferenser, födelsedagsfester eller bara få en kopp kaffe och prata en stund. Föreningen har även en lägergård i Vemdalen, som går att hyra för egen lägerverksamhet.

Shalom blir internationellt
Pärnu i Estland har under de senaste 20 åren legat varmt om hjärtat inom Shalom Mission. Här startades för över 25 år sedan en ny Shalomförening, där man arbetar med barn och familjer som hamnat i fattigdom, missbruk eller andra problem. I dagsläget stöder och hjälper Shalom i Estland omkring 200 barn och föräldrar på olika sätt. För att kunna stödja systerorganisationen i Pärnu öppnades Shalom Second Hand i Oskarshamn, senare även i Mönsterås. Förutom den egna försäljningen skickas härifrån varje år ungefär 20 långtradare med kläder, möbler och prylar till Estland.

Så har Shalom Mission brett ut sig över hav och land, i Sverige och internationellt. Alla framgångar har varit välsignelser och steg i tro.
– För oss var det ett lika stort trossteg att skaffa ett segel för 3 000 kr till den första Shalom som för 100 000 till den tredje, menar Birger Borgemo.