Nu blickar vi tillbaka över en fantastisk missionsbåtskonferans som vi arrangerade med Shalom här i Oskarshamn. Vi hade fantastiska dagar tillsammans där vi fick umgås, dela vittnesbörd och be tillsammans. Vi är så tacksamma att få vara en del av herrens missionsbåtflotta Kings Fleet.

Temat för konferensen var Kasta Loss. Vi utmanades att våga släppa på våra förtöjningar i våra egna liv och låta Herren ta över livets seglats.

Tillsammans var vi 75 deltagare från 15 olika missionsbåtar världen över och många flera var med oss på Zoom och i bön.