Ge en gåva

Om du känner att du vill hjälpa oss som organisation att sprida evangeliet vidare så finns det möjlighet att ge oss en gåva. Det skulle inte vara möjligt för oss i Shalom att bedriva vår verksamhet utan er hjälp.

Bärarlag

Om du känner att arbetet är viktigt har du möjlighet att ingå i Shalom Missions bärarlag. Det innebär ett någorlunda regelbundet givande, exempelvis en gång i månaden efter egen förmåga, enklast via bankgiro. Du kan vara en anonym givare eller finnas med i vårt officiella bärarlag. Om du kontaktar oss och vill vara med får du regelbundet brev med rapporter om hur arbetet fortlöper och med böneämnen som du gärna får tänka på.

Tack för din gåva.

Bankgiro: 420 – 52 74
Swish: 123 147 74 54
Missionsbåtsföreningen Shalom