Om oss

Shalom Mission är en missionsorganisation med bas i Oskarshamn. Det började med missionsbåten Shalom och fyra unga killar med stora drömmar. Idag är det en organisation med utbredd verksamhet på hav och land, i Sverige och internationellt.

Vår vision

En missionsrörelse som vill arbeta för att göra Kristus känd och trodd, därtill vara en resurs för församlingarna genom att utbilda, stärka och inspirera.

Missionsbåten Shalom seglar längs ostkusten och under sommaren även i Göta Kanal och Vättern. Vår och höst tar vi emot grupper av konfirmander, skolklasser, företag, bibelskolor med mera för kortare eller längre segelturer. Under sommaren håller vi bryggmöten med sång och evangelisation i ett femtiotal hamnar. Ofta kör vi julbåten ett par veckor under vintern utmed ostkusten då vi stannar i hamnar, har öppet skepp och bjuder på fika och julsång.

Villa Shalom ligger i Oskarshamn och är basen för Shalom Missions verksamhet. Här bor våra bibelskolelever och har sin undervisning. På Villa Shalom finns också konferenslokaler som är populära att hyra. Vi bedriver ett vandrarhem där sommartid.

Shalom Second Hand finns idag på två platser, i Oskarshamn och Mönsterås. Butikerna drivs till stor del ideellt och överskottet går till Shaloms hjälpverksamhet i Estland. Från Shalom Second Hand skickar vi också regelbundet lastbilar fyllda av kläder, möbler, husgeråd och annat till Estland. Vi började vår hjälpverksamhet 1994 i Estland och där har vi varit med och startat en verksamhet som idag arbetar främst med hemlösa och barn i svåra familjesituationer. Där finns också en Second Hand butik och ett arbete bland hemlösa.

Historik

40 år med Shalom

Det var en pojkdröm att få segla en stor båt. Inte för egen skull utan för andras. Västkusten fick 1963 missionsbåten Elida. 1980 var det dags för Ostkustens Shalom. Då var Shaloms skeppare Birger Borgemo 21 år och Ulf Ljunggren 19 år.
Ur ”Shalom med evangelium i lasten” av Håkan Isefjord.
Vi är många som någon gång klivit över landgången, upp på fördäck, över den höga tröskeln, ner för lejdaren och in i den ombonade salongen. Vi är många som där mötts av glad sång och kaffedoft, av vänliga ansikten och utsträckta händer. Vi är många som ombord har upplevt det som Shalom kommer med till varje brygga hon angör: frid och harmoni.

– Vi seglar med hjälp av bön, diesel och himmelska vindar. Det är vår devis, säger skeppare Birger Borgemo.
Och visst märks det att Shalom har en annorlunda drivkraft bakom sig, och ett annorlunda mål med sina seglatser.

Livbåt i över trettio år
För trettio år sedan ”föddes” Shalom. Inte den båt som används idag. Det var en betydligt mindre båt som fick bli den första Shalom. 1986 hittades den båt som används idag. Inga pengar fanns och båten, som var mer av en skrothög, var inte till salu. Men Gud hade en plan och köpet gick i lås.
– Jag tänkte ”Halleluja” och i nästa ögonblick ”Gud, vad blir det av detta?”, berättar Birger.

Tio tunga månader utspelade sig på Trelle Varv i Vänern innan Shalom III var redo för sitt uppdrag. Under invigningen talade Thor-Björn Bastås om Shaloms framtid.
– Jag önskar att hela fartyget ska vara en livbåt. Ett fartyg som bär vittnesbörd om liv.

Från båt till missionsorganisation
Missionsbåten Shalom är idag välkänd utmed Ostkusten, där hon huvudsakligen seglar. Men även platser som inte ligger vid seglarvattnen behövde nås av budskapet. I början av 90-talet användes en ombyggd gammal Volvobuss för att sprida evangelium på land.

Behovet av att organisera verksamheten och träna upp nya medarbetare resulterade i att Shalom Mission, som föreningen idag heter, startade en teambibelskola. Där utbildas fortfarande elever till att bli arbetare i Guds rike, till sjöss och på land. Numera finns det också en ledarutbildning och en socialt inriktad utbildning. Hela utbildningsdelen är kopplad till Mariannelunds folkhögskola. Eleverna bor på Villa Shalom i Oskarshamn, Shalom Missions huvudsäte på land. Villan i sig har blivit en missionsplats dit många kommer för att hålla konferenser, födelsedagsfester eller bara få en kopp kaffe och prata en stund. Föreningen har även en lägergård i Vemdalen, som går att hyra för egen lägerverksamhet.

Shalom blir internationellt
Pärnu i Estland har under de senaste 30 åren legat varmt om hjärtat inom Shalom Mission. Här startades för över 30 år sedan en ny Shalomförening, där man arbetar med barn och familjer som hamnat i fattigdom, missbruk eller andra problem. I dagsläget stöder och hjälper Shalom i Estland omkring 200 barn och föräldrar på olika sätt. För att kunna stödja systerorganisationen i Pärnu öppnades Shalom Second Hand i Oskarshamn, senare även i Mönsterås. Förutom den egna försäljningen skickas härifrån varje år ungefär 20 långtradare med kläder, möbler och prylar till Estland.

Så har Shalom Mission brett ut sig över hav och land, i Sverige och internationellt. Alla framgångar har varit välsignelser och steg i tro.
– För oss var det ett lika stort trossteg att skaffa ett segel för 3 000 kr till den första Shalom som för 100 000 till den tredje, menar Birger Borgemo.

Internationellt

King’s Fleet

Shalom är en del av King’s Fleet, eller Kungens flotta som det betyder på svenska, det är ett samlingsnamn för missionsbåtar över hela världen. I  King´s Fleet ingår en mängd organisationer från alla kontinenter, inriktade på olika saker med ett gemensamt; att de använder sig av en båt för att sprida evangeliet och Guds kärlek till människor. Varje år möts människor ifrån de olika organisationerna under en konferens för att uppmuntras och inspireras.

Här följer en förteckning över missionsbåtar och organisationer inom nätverket Kings Fleet.

King’s fleets hemsida

Shalom Estland

1990 seglade Shalom för första gången till Pärnu i Estland, som första västerländska båt på 50 år.

Välkomnandet var enormt och besöket blev starten på ett omfattande samarbete med kyrkorna i staden.

Varje månad så skickas det från Shalom, Sverige en långtradare med förnödenheter och allt som kan behövas. Till Second hand butikerna skickas möbler, kläder och husgeråd med mera från Shalom Second hand i Oskarshamn och Mönsterås. Man säljer till låga priser och delar också ut förnödenheter till dem som inte har råd att betala.

Shalom i Estland består idag av flera Second hand butiker, ett socialt nätverk där många fattiga familjer får kontinuerlig hjälp, läger för barn, ett hjälparbete i Gambia m.m.

Allt sedan starten av Shalom Estlands arbete för över 25 år sedan har drömmen om en egen missionsbåt i de Baltiska farvattnen levt. 2012 blev drömmen verklighet och missionsbåtsorganisationen Jenny Kruse bildades i Shaloms regi. Sedan dess ligger missionsbåten Jenny Kruse i Pärnu hamn och förbereds inför varje säsong.

Estland har sin egen missionsbåt!

Shalom i Estland drivs av lokala förmågor men vi har ett regelbundet utbyte och besöker ofta varann.