Missionsbåten

Sedan 1980 har missionbåten Shalom seglat längs Sveriges ostkust, i Göta Kanal och Vättern med evangelium i lasten. Organisationen har nu expanderat på många plan och sträcker sig även långt inåt land, både i Sverige och internationellt.